نویسنده = ارجمند، امید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقادی از دو استدلال مطهری بر جاودانگی انسان

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 213-229

حسین هوشنگی؛ امید ارجمند؛ محمدجواد امیراحمدی