نویسنده = توکلی پور، محمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مسأله «نجات» در اندیشه غزالی

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 63-84

محمد توکلی پور


2. زبان دین از دیدگاه غزالی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-46

محمد توکلی پور؛ امیر عباس علیزمانی؛ علیرضا پارسا؛ ناصر محمدی