نویسنده = همتی مقدم، احمد رضا
تعداد مقالات: 2
1. دست‌اندازی عمل‌گرایانه: تبیینی معرفت‌شناختی به سود باورهای دینی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-73

علی کلانی طهرانی؛ احمد رضا همتی مقدم


2. زمینه گرایی معرفتی و سمانتیک جملات معرفتی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 35-66

احمد رضا همتی مقدم