نویسنده = غفوریان، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. نظریۀ اصلاح‌شدۀ امر الهی: دیدگاه آدامز در باب رابطۀ امر الهی و الزام اخلاقی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 201-221

مهدی غفوریان؛ مسعود صادقی؛ مالک حسینی