نویسنده = صیدی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل ارادهٔ الهی از دیدگاه میرداماد

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 185-200

محمود صیدی؛ مصطفی موسوی اعظم