نویسنده = زارع، روزبه
تعداد مقالات: 1
1. طراحی هوشمند: طرح و بررسی دیدگاه الیوت سوبر

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-148

روزبه زارع؛ فرح رامین