نویسنده = صدیقی، داود
تعداد مقالات: 1
1. جعل معنا از نگاه سارتر و نقد و بررسی آن بر اساس مبانی شناخت‌گرایی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 119-142

داود صدیقی؛ امیر عباس علیزمانی