نویسنده = غفاری قره باغ، سید احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد ارتباط بداهت با دو عنوان «وضوح » و «یقین»

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-33

محسن جوادی؛ سید احمد غفاری قره باغ