نویسنده = خداپرست، امیرحسین
تعداد مقالات: 2
1. استدلال اخلاقی علیه وجود خدا؟

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-46

امیرحسین خداپرست


2. باور دینی و خودآیینی عقلانی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 91-112

امیرحسین خداپرست