بررسی کلامی فلسفی مسئله حشر حیوانات

نویسنده

استادیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

گرچه‌ وجود جهان‌ پس‌ از مرگ‌ و زندگی‌ اخروی‌، از جمله‌ اصول‌ اعتقادی‌ تمامی‌ مسلمانان‌ است‌، در اینکه‌ این‌ نوع‌ زندگی‌ به ‌چه‌ گروهی‌ از موجودات‌ اختصاص‌ دارد، دیدگاه‌های‌ مختلفی‌ توسط‌ اندیشمندان‌ مسلمان‌ مطرح‌ شده‌ است‌. صرف‌ نظر از تفسیرهای‌ مختلفی‌ که‌ از آیات‌ و روایات‌ در این زمینه وجود دارد، بحث‌ حشر حیوانات‌ در منابع‌ کلامی‌- فلسفی‌ مذاهب‌ مختلف‌ اسلامی‌ با دو اصل‌ وجود یا نبود نفس‌ ناطقه‌ برای‌ حیوانات‌ و تکلیف‌‌ناپذیر بودن‌ آن‌ها پیوند خورده‌ است‌.
هرچند نبود تکالیف شرعی برای حیوانات، مسلم به نظر می‌رسد، امت دانستن حیوانات از جانب قرآن کریم، هم حکایت از فهم آن‌ها از هستی دارد و هم معلوم می‌کند که دارای هدفی مشخص و مشترک در زندگی دنیوی خود هستند. وجود دو عامل فهم و هدفمندی در حیوانات سبب شده است که قرآن کریم آن‌ها را همسان انسان بداند و برای آن‌ها نیز حیات اخروی را مطرح سازد. در چنین فرضی می‌توان ادعا کرد که حضور حیوانات در جهان آخرت، افزون بر دادخواهی میان گروهی، به منظور دادخواهی آن‌ها از انسان‌ها نیز است. بر این اساس، اصل مسئولیت‌پذیری انسان در برابر حیوانات قابل مطرح است و امکان هر گونه بهره‌وری از آن‌ها را در خارج از هدف ذاتی از خلقتشان منتفی می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological and Philosophical Issue of Animal Resurrection

نویسنده [English]

  • saeed nazari tavakoli

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید