تعداد مقالات: 307
هر یک از مقالات پذیرفته شده قبل از انتشار نهایی در سامانه بازگذاری خواهد شد. بعد از تکمیل مقالات هر شماره این مقالات به صفحه اصلی مجله منتقل می شود. با تکمیل مقالات، مجله برای کسانی که خواستار نسخه چاپی مجله هستند ارسال می شود.
26. شواهد کشف‌باوری معنای زندگی در دیدگاه طباطبایی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-23

میثم امانی


27. بررسی نقد بنت بر ردیۀ کانت بر براهین اثبات نظری خداوند

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-22

آروین آذرگین


28. معناشناسی صفات الهی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-21

مریم باروتی؛ قاسم کاکایی؛ رضا اکبریان


29. ماهیت برهان از دیدگاه ماورودس و مواجهه معرفت‌شناختی با برهان‌های اخلاقی در اثبات وجود خداوند

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-18

محمد سعید اکبری دهقان؛ نعیمه پورمحمدی


31. خداباوری گشوده و صفت علم مطلق الهی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-21

مهدی ابوطالبی یزدی؛ رسول رسولی‌پور؛ محسن جوادی؛ امیرعباس علی زمانی؛ قربان علمی


32. بررسی جاودانگی عذاب کفّار در جهنم از منظر صفت رحمت الهی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 29-51

فرهاد زینلی بهزادان؛ کاظم قاضی زاده؛ حسین هوشنگی؛ نهله غروی اصفهانی


33. نقش فطرت در اثبات مبدأ در منظومة معرفتی حکیم شاه¬آبادی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 21-38

محمد غفوری نژاد


34. فاعل معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبّار معتزلی و ریچارد سویین¬برن

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-36

عباس دهقانی نژاد؛ محمد سعیدی مهر


35. دین و حسن و قبح افعال در اندیشه ملاصدرا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 33-51

حسین هوشنگی؛ احمدرضا احمدی دارانی


36. مفهوم شناسی اوصاف الهی در فلسفه ابن سینا

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 31-50

سعیده سادات شهیدی


37. ملاصدرا و شناخت هستی، راهی نو در پاسخ به پرسش بنیادین هایدگر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 33-50

زهیر انصاریان؛ رضا اکبریان


38. زمینه گرایی معرفتی و سمانتیک جملات معرفتی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 35-66

احمد رضا همتی مقدم


39. هنر و معرفت نزد افلوطین

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 35-51

یحیی بوذری نزاد؛ علیرضا غفاری؛ سعید بینای مطلق


40. تاثیر فرهنگی ترجمه یونانی بر الهیات کتاب مقدس

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 25-43

حسین کلباسی اشتری


41. حل پارادکس عینیت ذهنیت وجود مطلق با تکیه بر هستی شناسی علامه سید حیدر آملی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 23-57

آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی؛ مهدی سپهری


42. تفاوت روش سهروردی و ملاصدرا در ابطال تناسخ

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 19-37

اسکندر اسفندیاری؛ غلامحسین ابراهیمی دینانی


43. توجیه معرفت شناختی از دیدگاه ویتگنشتاین متاخر، از مبناگرایی تا زمینه گرایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 21-56

محمد حسین مهدوی نژاد؛ بیوک علیزاده؛ رضا محمد زاده


44. آیا اسم های عام ناظر بر انواع طبیعی دارای معنی هستند

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 23-44

محمد صادق زاهدی


45. گستره فلسفه ورزی و ملاک های تعدد فلسفه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 41-68

بیوک علیزاده


46. ملاحظاتی در باب گزاره های موجه و معنا شناسی آن در فلسفه اسلامی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 21-39

محمد سعیدی مهر


47. نظریه معرفت شناختی ملاصدرا در بوته توجیه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 29-50

بیوک علیزاده


48. مبانی معرفت شناختی نظریه کثرت گروی جان هیک

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 35-54

رضا اکبری


49. فلسفه تطبیقی، مفهوم و قلمرو آن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 45-78

بیوک علیزاده


50. معرفت شناسی کلاسیک و معرفت شناسی جهان سومی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 45-71

مرتضی فتحی زاده