کلیدواژه‌ها = مسئلۀ منطقی شر
تعداد مقالات: 3
1. تقریر نوین مسئلۀ منطقی شر و دفاع اختیارگرایانه

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 191-212

فاطمه نام آور؛ لطف الله نبوی؛ محمد سعیدی مهر


2. بازخوانی مسئلۀ منطقی شر و تئودیسۀ مبتنی بر خیرهای برتر از سوئینبرن

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 149-164

توکل کوهی گیگلو؛ جواد دانش


3. مقایسۀ دیدگاه مطهری و سوئینبرن دربارۀ مسئلۀ شر

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-24

حمیدرضا اسکندری دامنه؛ قاسم پورحسن