کلیدواژه‌ها = شر
تعداد مقالات: 4
1. اعتراض هیوم به برهان نظم بر مبنای وجود شر و خداباوری شکاکانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

امیر صائمی؛ سید محمد هادی هدایت‌زاده رضوی


2. نقش ضرورت در مواجهه با مسئلۀ شر در فلسفۀ افلاطون

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 197-210

محمد فیروزکوهی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی


3. بررسی و نقد نظریه بسامدی شر؛ بر اساس تقریر وسلی سمون

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-72

قاسم پورحسن؛ علی حاتمیان


4. مقایسۀ دیدگاه مطهری و سوئینبرن دربارۀ مسئلۀ شر

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-24

حمیدرضا اسکندری دامنه؛ قاسم پورحسن