کلیدواژه‌ها = صفات الهی
تعداد مقالات: 3
1. تلقی ابن سینا از معنای سلبی صفات واجب تعالی در مقایسه با اریوگنا

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 109-129

حسن عباسی حسین آبادی؛ مستانه کاکایی


2. معناشناسی صفات الهی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-21

مریم باروتی؛ قاسم کاکایی؛ رضا اکبریان


3. صفات فعل خداوند از دیدگاه علامة طباطبایی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 61-78

محمّد سعیدی مهر؛ مریم باروتی