کلیدواژه‌ها = بیان‌ناپذیری
تعداد مقالات: 3
1. تلقی ابن سینا از معنای سلبی صفات واجب تعالی در مقایسه با اریوگنا

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 109-129

حسن عباسی حسین آبادی؛ مستانه کاکایی


2. زبان دین از دیدگاه غزالی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-46

محمد توکلی پور؛ امیر عباس علیزمانی؛ علیرضا پارسا؛ ناصر محمدی


3. بررسی دلایل معرفت شناختی و زبان شناختی الاهیات سلبی

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-28

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه استثنایی