کلیدواژه‌ها = ابن سینا
تعداد مقالات: 4
1. تلقی ابن سینا از معنای سلبی صفات واجب تعالی در مقایسه با اریوگنا

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 109-129

حسن عباسی حسین آبادی؛ مستانه کاکایی


3. جایگاه نظریه عروض وجود بر ماهیت در الهیات بالمعنی الاخص ابن سینا

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 135-154

محمد مهدی سیار؛ محمد سعیدی مهر


4. جهت جمله ای و جهت شیئی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 125-148

محمد سعیدی مهر