کلیدواژه‌ها = متافیزیک
تعداد مقالات: 3
1. بررسی معنای هستی- خداشناسی در اندیشه هایدگر متاخر

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-36

هانی اشرفی؛ امیر مازیار


2. موضوع فلسفه اولی نزد ارسطو و علامه طباطبایی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 105-144

علی اصغر خندان


3. مساله عینیت پیشینه تاریخی و وجود فلسفی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 101-116

مجید ملایوسفی