کلیدواژه‌ها = زبان دینی
تعداد مقالات: 2
1. زبان دینی از منظر استیس، با تأکید بر مبانی معرفت‌شناختی آن

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 199-219

محمدحسین مهدوی نژاد؛ معصومه سالاری راد


2. ویتگنشتاین: معنا، کاربرد و باور دینی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 69-104

محمد حسین مهدوی نژاد