کلیدواژه‌ها = مبناگروی
تعداد مقالات: 2
1. دسته بندی نظریه های توجیه معرفت شناختی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 65-87

عبدالرسول کشفی


2. پژوهشی در مفهوم بداهت

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 137-152

عباس احمدی سعدی