کلیدواژه‌ها = هستی‌شناسی
تعداد مقالات: 2
1. استعاره راه معرفت شناسی صدرایی و تبیین هستی شناختی سازمان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 149-148

علی اصغر پور عزت؛ سید محمد حسین هاشمیان


2. آیا جهان های ممکن واقعیت دارند؟

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 9-39

محمد صادق زاهدی