کلیدواژه‌ها = سویین‌برن
تعداد مقالات: 2
1. فاعل معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبّار معتزلی و ریچارد سویین¬برن

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-36

عباس دهقانی نژاد؛ محمد سعیدی مهر


2. مقایسه تقریر برهان جهان شناختی بر اثبات خدا نزد ابن سینا و سوین برن

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 101-126

حسین شمس؛ امیر عباس علیزمانی