کلیدواژه‌ها = مسئلة شرّ
تعداد مقالات: 2
1. رنج از دیدگاه مولانا با نگاهی به مسئله شرّ

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 163-188

حسین محمودی؛ اصغر دادبه


2. بررسی نظریة دادباوری شرور طبیعی از منظر بروس رایشنباخ

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 113-133

عبدالرسول کشفی؛ آرزو مشایخی