کلیدواژه‌ها = شرور طبیعی
تعداد مقالات: 1
1. تئودیسة پرورش روح جان هیک

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 81-96

امیر عباس علیزمانی؛ اکرم خلیلی