کلیدواژه‌ها = ویتگنشتاین
تعداد مقالات: 8
2. مدل‌های الهیاتی در ترازوی آرای لیندبک و فیلیپس

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 211-224

سیدامیررضا مزاری؛ جهانگیر مسعودی


3. ویتگنشتاین؛ انکار زبان خصوصی و مسئلة ایمان دینی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-79

محمد علی عبداللهی


5. فرگه ویتگنشتاین و استدلال زبان خصوصی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 57-81

سروش دباغ؛ رضا مثمر


6. توجیه معرفت شناختی از دیدگاه ویتگنشتاین متاخر، از مبناگرایی تا زمینه گرایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 21-56

محمد حسین مهدوی نژاد؛ بیوک علیزاده؛ رضا محمد زاده


7. ویتگنشتاین: معنا، کاربرد و باور دینی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 69-104

محمد حسین مهدوی نژاد


8. نظریه تصویری زبان؛ با تاکید بر لوازم معرفت شناختی آن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 107-123

محمد حسین مهدوی نژاد