کلیدواژه‌ها = خداشناسی فطری
تعداد مقالات: 1
1. نقش فطرت در اثبات مبدأ در منظومة معرفتی حکیم شاه آبادی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 21-38

محمد غفوری نژاد