کلیدواژه‌ها = کرکگور
تعداد مقالات: 5
2. تبیین نسبت اندیشه‌های دینی کرکگور با دیدگاه‌های دینی هگل (با استناد به مفهوم « رفع »)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 131-153

علی حقی؛ مهدی سلیمانی خورموجی


3. معقولیت باور دینی ، مقایسه رهیافت کرکه گور و غزالی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-30

خلیل پوستینی؛ بیوک علیزاده


4. تفسیر فلسفی کرکه گور و لویناس از داستان ابراهیم (ع)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 51-74

محمد اصغری


5. بازسازی تفکر کرکه گور در مقوله ایمان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 119-135

محسن طلایی ماهانی