کلیدواژه‌ها = پاسکال
تعداد مقالات: 2
1. مقایسة شرطیة پاسکال و اصل برائت

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 111-130

نادر شکراللهی


2. جایگاه دل در معرفت شناسی دینی پاسکال

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 151-170

عبدالرسول کشفی؛ سیاوش اسدی