کلیدواژه‌ها = معلول
تعداد مقالات: 2
1. اصل سنخیّت از دیدگاه فخر رازی و خواجة طوسی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 71-94

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه استثنایی


2. علیت

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 165-201

علی اصغر خندان(مترجم) ریچاد تیلور(نویسنده)