کلیدواژه‌ها = ابن‌سینا
تعداد مقالات: 5
1. جایگاه فلسفه دین در سنّت فلسفة اسلامی به روایت ابن‌سینا

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 47-64

حسین غفاری


2. قلمرو دین در آرای غزالی و ابن¬سینا

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 95-109

محمد صادق زاهدی


3. بررسی اشکال¬های فخر رازی بر دیدگاه¬های ابن¬سینا در اراده و فاعلیّت الهی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 51-70

محمد ذبیحی ذبیحی؛ شهاب الدین ذوالفقاری


4. مفهوم شناسی اوصاف الهی در فلسفه ابن سینا

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 31-50

سعیده سادات شهیدی


5. مقایسه تقریر برهان جهان شناختی بر اثبات خدا نزد ابن سینا و سوین برن

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 101-126

حسین شمس؛ امیر عباس علیزمانی