کلیدواژه‌ها = خدا
تعداد مقالات: 9
1. دین در کانون اندیشه فلسفی مکتب کیوتو

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 23-42

محمد اصغری


2. لوازم عقلانی اقبال به فلسفه تطبیقی دین

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 177-196

قدرت الله قربانی


3. هستی‌شناسی نیوتن و پیامدهای الهیاتی آن

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 151-172

مصطفی شعبانی؛ ایرج نیک سرشت؛ ابوالفضل کیاشمشکی


4. شناخت یقینی مبدأ هستی؛ بازخوانی دیدگاه میرداماد

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-102

سید محمد منافیان؛ نصرالله حکمت


5. جایگاه «خدا» در فلسفة نیشیدا کیتارو

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 135-149

محمّد اصغری


6. تبیین نسبت اندیشه‌های دینی کرکگور با دیدگاه‌های دینی هگل (با استناد به مفهوم « رفع »)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 131-153

علی حقی؛ مهدی سلیمانی خورموجی


7. بررسی اشکال‌های فخر رازی بر دیدگاه‌های ابن‌سینا در اراده و فاعلیّت الهی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 51-70

محمد ذبیحی؛ شهاب الدین ذوالفقاری


8. تحلیل و نقد درون سیستمی جایگاه خدا در جهان شناسی پویشی وایتهد

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 45-70

رستم شامحمدی؛ حمیدرضا آیت اللهی


9. یقین عقلی و یقین ایمانی در اندیشه دکارت

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 69-82

حسن قنبری