کلیدواژه‌ها = رحمت خدا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جاودانگی عذاب کفّار در جهنم از منظر صفت رحمت الهی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 29-51

فرهاد زینلی بهزادان؛ کاظم قاضی زاده؛ حسین هوشنگی؛ نهله غروی اصفهانی