کلیدواژه‌ها = انسان
تعداد مقالات: 3
1. تبیین نسبت اندیشه‌های دینی کرکگور با دیدگاه‌های دینی هگل (با استناد به مفهوم « رفع »)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 131-153

علی حقی؛ مهدی سلیمانی خورموجی


2. وحی یا تجربه وجودی در فلسفه یاسپرس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 5-18

عبدالله نصری


3. عبد، استعاره کانونی در انسان شناسی قرآن

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 129-144

عادل عندلیبی