کلیدواژه‌ها = صفات سلبی
تعداد مقالات: 1
1. تلقی ابن سینا از معنای سلبی صفات واجب تعالی در مقایسه با اریوگنا

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 109-129

حسن عباسی حسین آبادی؛ مستانه کاکایی