کلیدواژه‌ها = دمیورژ
تعداد مقالات: 1
1. نقش ضرورت در مواجهه با مسئلۀ شر در فلسفۀ افلاطون

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 197-210

محمد فیروزکوهی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی