کلیدواژه‌ها = فیزیکالیسم
تعداد مقالات: 3
1. بررسی انتقادی معنا و امکان وقوع تحول پارادایمی از طریق قبول نوخاسته‌گرایی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 27-56

سید حسن حسینی؛ مسعود طوسی سعیدی


2. کارکردگرایی تحققگر و زندگی پس از مرگ

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 133-147

مهدی غیاثوند