کلیدواژه‌ها = قانون دوم ترمودینامیک
تعداد مقالات: 2
1. مرگ حرارتی و پیامدهای الهیاتی آن

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 233-253

جواد نوائی؛ سیدمحمدکاظم علوی؛ محمدرضا ارشادی نیا


2. بررسی نظریۀ عدم انقطاع فیض الهی بر اساس یک استدلال تجربی و یک تحلیل فلسفی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-39

جواد درویش آقاجانی؛ میرسعید موسوی کریمی