کلیدواژه‌ها = اختیار انسان
تعداد مقالات: 2
1. نظریه علم مطلق پویا: نقد و بررسی دیدگاه جان سندرز در خصوص علم مطلق الهی و اختیار آدمی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 111-132

بهرام علیزاده؛ نجمه کردزنگنه


2. بررسی دیدگاه ویلیام کریگ در باب مسئلۀ تقدیرگرایی کلامی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 223-245

عبدالرسول کشفی؛ متین طائفه رستمی