نویسنده = میترا (زهرا) پورسینا
تعداد مقالات: 2
1. نقش تربیتی انبیا (ع) در سیر معرفتی انسان‌ها از دیدگاه غزالی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-45

میترا (زهرا) پورسینا