نویسنده = محمدکاظم فرقانی
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی اصول انسان شناختی در نظریه‌ی معاد جسمانی ملاصدرا

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 155-175

محمدکاظم فرقانی؛ مجید تقی نجات؛ امیر حسین سلیمانی


2. برون رفت استاد رفیعی قزوینی از مشکله رجعت در اندیشه صدرایی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 79-97

محمّدکاظم فرقانی؛ محمّد احمدی زاده