نویسنده = محسن فیض بخش
تعداد مقالات: 2
2. هایک و بازسازی برهان وجودی گودل

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 183-203

محمد معارفی؛ محسن فیض بخش