نویسنده = سید محمد علی حجتی
تعداد مقالات: 1
1. پل هورویچ، تئوری حداقلی صدق و مساله واقع گرایی علمی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-34

هومن محمد قربانیان؛ سید محمد علی حجتی