نویسنده = امیر حسین سلیمانی
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی اصول انسان شناختی در نظریه‌ی معاد جسمانی ملاصدرا

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 155-175

محمدکاظم فرقانی؛ مجید تقی نجات؛ امیر حسین سلیمانی